TextBody

Kính chào Quý khách!

Hotline
/Upload/file-anh-moi/phu-kien/cua-tham-mikado/tam-tham-tran.jpg
/Upload/file-anh-moi/phu-kien/cua-tham-mikado/1.jpg
/Upload/file-anh-moi/phu-kien/cua-tham-mikado/tam-tham-tran.jpg
/Upload/file-anh-moi/phu-kien/cua-tham-mikado/1.jpg

Cửa Thăm Trần Mikado Gypsum

Kích thước: 603x603 mm

Kích thước cửa: 300x300 mm

                           450x450 mm

                           500x500 mm

Khối lượng: 2,3 kg

Video

Video về sản phẩm mikado